תשלום אחד של 2747 ש"ח  

9 תשלומים של 347 ש"ח (סה"כ 3123 ש"ח) 

2-8 תשלומים של 347 ש"ח (סה"כ 3123 ש"ח)