לסיים את הדברים החשובים לי 
ולהשיג את היעד היומי שלי

 

פנקס מיקוד יומי עוזר לך לפתוח את היום באופן הממקד אותך להשגת יעדיך.
בפנקס 50 דפים עבור 50 ימים,
ובכל דף תגדיר מה הן הפעולות המיידיות אותן תבצע כבר הבוקר
לשם השגת היעד הרצוי לך.
פתרון מצוין לכל מי שחווה קשיים כדוגמאת דחיינות, חוסר מיקוד, ניהול זמן לא אפקטיבי ועוד 🙂

 

 

פנקס מיקוד יומי